Je eigen mini ondernemingen 

Bij het keuzevak ondernemen ga je een eenvoudig ondernemingsplan ontwikkelen en uitvoeren. Je geeft een beschrijving van jezelf als ondernemer; je maakt een marketingplan en een financieel plan.
Bij het onderdeel :"jezelf als ondernemer beschrijven". ga je  persoonlijke gegevens ; persoonlijke motieven en  persoonlijke kwaliteiten noemen. Je legt  ook de keuze voor de ondernemingsvorm uit.
Bij het maken van het marketingplan beschrijf je het doel van de onderneming; de gaat de markt beoordelen, een marketingmix ontwerpen en toepassen en. inkoop- en verkoopbeleid toepassen.
Bij het  financieel plan moet je een  een investeringsplan,  een financieringsplan; een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting maken.
Uiteindelijk ga je het ondernemingsplan uitvoeren en de uitvoering nabespreken.


Je eigen onderneming op een Business Model Canvas.

Jouw idee verdient een goede strategie, een doordacht businessplan. Het Business Model Canvas (BMC-model) bestaat uit 9 bouwstenen. In het model beschrijf je de belangrijkst punten van je bedrijf : je product of dienst, USP, de doelgroep,  leveranciers, kosten en opbrengsten. Maar ook naar het product zelf en naar de wensen van jouw klanten. Met het canvasmodel beschrijf jij jouw bedrijf op één vel. 

Het Businessmodel Canvas
Word – 1,7 MB 304 downloads

Met een SWOT analyse breng je de sterke en zwakke kanten van je bedrijf in beeld. Maar ook de kansen en bedreigingen. Bekijk de video van De kamer van Koophandel

Hoe bedenk je nou eigenlijk een goed bedrijfsidee? Hoe weet je of iets gaat werken? En hoe bedenk je een bedrijfsnaam? In deze video geven wij je antwoord op al die vragen!  Neem een kijkje op https://www.kvk.nl

 


De vakinhoudelijke uitwerking is gebaseerd op het landelijk vastgestelde examenprogramma voor dit keuzevak.

EO Keuzevak 5 Ondernemen V 1 0
PDF – 738,3 KB 121 downloads