Fotografie

In het keuzevak Fotografie werkt de leerling aan het ontwikkelen van een concept voor een
fotografie-opdracht en het uitvoeren hiervan. Hiervoor ontwikkeld de leerling kennis van de
beeldende begrippen met betrekking tot fotografisch werk zoals; licht (belichting),
(camera)standpunten en compositie. En daarnaast technische kennis van fotografie-apparatuur
zoals; camera, statief, reflectiescherm en (studio)lamp. De leerling zal alle aspecten van een
fotografie-opdracht uitvoeren, van het ontwikkelen van het concept tot het presenteren en
evalueren. Hierbij worden keuzes gemaakt voor de benodigde apparatuur en materialen en zullen
deze ook zelf worden opgebouwd, aangesloten en bediend. De KBL- en GL-leerling zullen daarnaast
het concept en eindproduct ook bespreken (met de opdrachtgever) en de gemaakte keuzes
beargumenteren

Taak:
● een fotografie concept ontwikkelen voor de opdrachtgever ontwikkelen
● fotografische beelden realiseren en bewerken
● fotografie apparatuur en materiaal onderhouden en beheren
● het werk presenteren en promoten