Opdracht Fotografie

In het keuzevak Fotografie werkt je aan het ontwikkelen van een concept voor een fotografie-opdracht en het uitvoeren hiervan. Je krijgt te maken met de beeldende begrippen met betrekking tot fotografisch werk zoals; licht (belichting), (camera)standpunten en compositie. En daarnaast technische kennis van fotografie-apparatuur zoals; camera, statief, reflectiescherm en (studio)lamp. Je zult alle aspecten van een fotografie-opdracht uitvoeren, van het ontwikkelen van het concept tot het presenteren en evalueren. Hierbij worden keuzes gemaakt voor de benodigde apparatuur en materialen en zullen deze ook zelf worden opgebouwd, aangesloten en bediend. 

Taak:
● een fotografie concept ontwikkelen voor de opdrachtgever ontwikkelen
● fotografische beelden realiseren en bewerken
● fotografie apparatuur en materiaal onderhouden en beheren
● het werk presenteren en promoten

Deeltaak 1: Een fotografie concept en/of plan voor een opdrachtgever ontwikkelen

In deze deeltaak leert de leerling een concept te ontwikkelen voor een fotografie-opdracht. Hierbij is aandacht voor het doel en de doelgroep en de technische (on)mogelijkheden voor de uitwerking. De leerling zal een keuze maken voor de wijze van uitvoering en de benodigde apparatuur. Het concept aan de hand van een plan van aanpak met de opdrachtgever bespreken en eventuele feedback verwerken in een definitief concept.

1 de wensen van de opdrachtgever bespreken

2 een idee ontwikkelen voor de realisatie van een fotografieopdracht

3 informatie van de locatie waar de fotografieopdracht gaat plaatsvinden verzamelen en onderzoeken

4 plan van aanpak maken  

5 het plan van aanpak met de opdrachtgever bespreken

6 een concept definitief maken


Deeltaak 2a: Fotografische beelden realiseren en bewerken. 

In dit onderdeel leert de leerling om het ontwikkelde concept voor een fotografie-opdracht uit te voeren.

Hiervoor zal de leerling kennis opbouwen van fotografie-apparatuur, materiaal en van beeldende begrippen zoals (camera)standpunten, licht en compositie. De leerling leert de benodigde apparatuur op te bouwen en af te breken, een camera te bedienen en beelden achteraf te bewerken voor het doel van de opdracht. 

1 aanwijzingen geven aan derden tijdens het maken van de foto opdracht

2 fotografieapparatuur en materiaal verzamelen, opbouwen, aansluiten en na afloop weer afbreken

3 de opname locatie optimaliseren en het te fotograferen onderwerp stileren

4 fotografieapparatuur bedienen bij producties en opnames maken

5 fotografie beelden selecteren voor bewerking en/of montage

6 fotografie beelden bewerken en monteren

Deeltaak 2b: Fotografie apparatuur en materiaal onderhouden en beheren

In deze deeltaak leert de leerling fotografie-apparatuur op belangrijke technische zaken te controleren en eenvoudig onderhoud te verrichten.

Op deze manier leert de leerling op de juiste manier met apparatuur om te gaan en zelf eenvoudige problemen op te lossen zoals; een vuile lens, lege batterij, volle geheugenkaart etc.

1 fotografie materialen en apparatuur controleren en eenvoudig onderhoud verrichten

2 een archief beheren


Deeltaak 3: fotografiewerk presenteren en promoten

De leerling leert het gemaakte werk op een aantrekkelijke manier te presenteren waarbij er feedback wordt gegeven op het werk.

Na afloop zal de leerling het proces evalueren en benoemen wat goed en minder goed is gegaan. Van de KBL- en GL-leerling wordt verwacht dat zij de gemaakte keuzes ook beargumenteren en toelichten en aan de hand van de procesevaluatie kunnen benoemen wat in een volgend project anders aan te pakken en waarom.

 

1 effectieve vorm en inhoud geven aan de presentatie

2 keuzes onderbouwen met argumenten naar opdrachtgeven

3 omgaan met reacties

 4 een procesevaluatie maken