Opdracht geuniformeerde dienstverlening en veiligheid

Taak
Op actieve wijze, alert en duidelijk zichtbaar activiteiten ten behoeve van veiligheid in gesimuleerde
praktijksituaties uitvoeren:
 fysieke en conditionele oefeningen uitvoeren
 incidenten in een gesimuleerde omgeving rapporteren
 zorgdragen voor toezicht van een klein evenement in de eigen schoolomgeving
 risicovolle situaties voorkomen
 regelend optreden in de school of op het eigen schoolplein
In dit keuzevak wordt theoretisch en praktisch ingegaan om zo een beeld te krijgen van de breedte
van de veiligheidsbranche en om kennis te maken met de veiligheidsberoepen bij defensie, politie,
de particuliere beveiliging en het (stads)toezicht.